The Non Urban Garden

Kunstvereniging Diepenheim heeft al jaren een speciale belangstelling voor tuinen. Vandaar haar project The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw. De Kunstvereniging stelde een aantal kunstenaars twee eenvoudige vragen:

 

‘Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw?
En wil je daar ook een ontwerp van maken?’

Het project laat zien welke antwoorden er op die vraag zijn gekomen. Het artistiek onderzoek naar tuinen in een niet-urbane context speelt daarbij een belangrijke rol. Vier non urban gardens zijn er in 2013 in Diepenheim gerealiseerd:

 


 

Jeroen Kooijmans: De Boomtuin

Winst van tijd en ruimteboom2
Tijd en ruimte in een niet-stedelijke omgeving liggen ten grondslag aan het concept van De Boomtuin van Jeroen Kooijmans. Een tuin heeft tijd nodig om te groeien. Door een tuin te maken in de kruin van een boom behaalt Kooijmans tijdwinst en schept hij een nieuwe ruimte. De boom als architectuur en drager van nieuw land.

Tuin voor twee
Via een open wenteltrap die langs de stam van een ca. 250 jaar oude eik omhoog gaat kom je op een plateau waarop een boomtuin met varens en mossen is aangelegd. Er loopt een klein paadje naar een bankje waar je kunt zitten. Door de bladeren van de boom heb je een mooi uitzicht over het landschap en de Schipbeek. Een sprookjesachtige tuin voor twee. De eik is eigendom van boer Matthijs Sipma, die als jongetje zelf veel in deze boom geklommen is.

Boomvriendelijk
De wenteltrap is tot stand gekomen door medewerking van Hugo Timmermans (industrieel ontwerper), Coreworks en Johan Sanderman (smid).  Voor de tuin adviseerde tuinontwerper Sas Haan van Tuinderbedrijf De Graaf in Diepenheim. De constructie van de boomtuin is dusdanig dat er geen schade wordt toegebracht aan de boom.


 

Birthe Leemeijer: De onbegrensde tuinen

De oorsprong van de tulpBirtheLeemeijer
Birthe Leemeijer gaat in De onbegrensde tuinen op zoek naar de oorsprong van de tulp. Ze introduceert de tulp in het Nederlandse landschap in haar oorspronkelijke wilde gedaante. Vrijgelaten uit het strakke grid van de bollenvelden zoeken de tulpen zich een weg de ruimte in, op zoek naar waar zij zich het meest thuis voelen.

Tulpenjagers en tuinarchitecten
Leemeijer legde contact met tulpenjagers als Wim Lemmers. Tuinarchitecte Jacqueline van der Kloet adviseerde over de selectie van verschillende soorten.

70.000 tulpenbollen
In november 2013 gingen 70.00 tulpenbollen op verschillende plekken in Diepenheim de grond in. Tientallen vrijwilligers hielpen bij het planten; in een moestuin, een fruitboomgaard, op landgoed Nijenhuis en landgoed Westerflier, bij de entree van kasteel Warmelo, op een begraafplaats en in de tuin van de Kunstvereniging. Mogelijk steken binnenkort deze verwilderde en botanische tulpensoorten in heel Nederland de kop op.

Boek
Bij het project verschijnt tevens een publicatie getiteld De onbegrensde tuinen met een essay van bioloog en schrijver Tijs Goldschmidt.


 

Edward Clydesdale Thomson: Garden Fence

Markering van grenzenTNUG-GardenFence
Edward Clydesdale Thomson meent dat tuinen zowel elementen van verbeelding als herinnering zijn, zowel een fysieke plek als een cultureel concept. Tuinen zetten aan tot het afbakenen van land en het gebruik van land, een ideologie van hoe we onze wereld bewonen. Zo bekeken is wat een tuin anders maakt dan een landschap de markering van de grenzen: de afbakening, het hek, de muur, de heg of de greppel.

Diepenheim als tuin
Diepenheim lijkt op te gaan in het landschap eromheen. De overgang aan het eind van iemands tuin is alleen gemarkeerd door een smalle greppel. Thomson beschouwt heel Diepenheim als een tuin en wil het dorp als apart territorium markeren. Zijn Garden Fence (‘Tuinhek’) is tweeledig: enerzijds is het ingepast in het leven van de inwoners en wordt het fysiek en/of mentaal behandeld als tuin, anderzijds is het een verstoring en abstract principe. Zo slaagt Edward Clydesdale Thomson erin de polemiek van het plannen maken voor en het gebruik van land te overstijgen.


 

Doris Denekamp & Jimini Hignett: If Bees Are Few …

Tuin zonder bijen?TNUG-IBAF
Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin? Dat is de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp. De urgente discussie over de groeiende bijensterfte vormt de context voor het project If Bees Are Few…, dat bestaat uit een tuin langs de Bovenregge in Diepenheim en een kunstenaarspublicatie.

Monument voor verdwenen bijenvolken
Bij een speciaal ingezaaide bloemenweide aan het einde van de 1e Broekweg staan 7 bijenkasten: 2 kasten zoemen met leven; de andere 5 zijn versteend. Een monument voor de verdwenen bijenvolken.

Plant een boek!
De kunstenaarspublicatie bevat foto’s, tekeningen en etsen van o.m. imkers, bijenkasten, raten, en honingslingers. Op geen van de afbeeldingen staat een bij; de bij is ook uit het archief verdwenen. Een verhaal vanuit de toekomst, als er geen bijen meer zijn, van de Britse schrijver Simon Ings is in de kunstenaarspublicatie opgenomen. Het omslag van de publicatie is gemaakt van speciaal papier waarin zaden zijn verwerkt. Plant het boek om het uit te zien groeien tot een bijentuin!  

 


Boek ‘The Non Urban Garden’
Bij het project is ook een boek verschenen getiteld The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw. Een rijk geïllustreerde uitgave waarin zowel de kunstenaars als een aantal deskundigen (Peter Sonderen, Joop Hoogeveen, Ann Meskens, Erik A. de Jong, Sakia de Wit, Piet Oudolf en Jorrit Noordhuizen) hun visie op de tuin uiteenzetten.

De Locaties
Voor meer informatie en de locaties van The Non Urban Garden kunt u terecht bij Kunstvereniging, Herberg de Pol te Diepenheim of op de website thenonurbangarden.nl

Mocht u de kaart zelf willen printen of digitaal willen hebben, u kunt de kaart hier downloaden.

Bij bezoek aan de Boomtuin van Jeroen Kooijmans per auto gelieve via de Borculose weg naar het aangegeven adres van parkeerplaats reizen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op The Non Urban Garden website, bij de Kunstvereniging en bij Herberg de Pol te Diepenheim.

(onderstaande links verwijzen naar externe project website www.thenonurbangarden.nl)

 


Met dank aan:euleader

Curatoren: Peter Sonderen & Joop Hoogeveen

 

  • Provincie Overijssel
  • MondriaanFonds
  • Leader
  • Euregio