Nieuwe tentoonstelling - Ouroboros silphium

Aankondiging nieuwe tentoonstelling

Kunstvereniging Diepenheim kondigt met trots de nieuwe tentoonstelling in het hoofdgebouw aan: “Contrapunt” van Sjoerd Buisman. Buisman is een van de eerste kunstenaars die dertig jaar geleden, bij de toen recent opgerichte Kunstvereniging, exposeerde. Deze solotentoonstelling biedt een hernieuwde kennismaking met het werk van Buisman en verwijst tevens naar het dertigjarige jubileum van de Kunstvereniging. De curator van de tentoonstelling is Cees de Boer.

 

Groeiproces als uitgangspunt

Met als uitgangspunt het groeiproces van planten en bomen, realiseert Sjoerd Buisman (1948, Gorinchem) een parallel, autonoom universum, tussen beeldhouwkunst en natuur in. De sculpturen van Buisman ontstaan als navolgingen van natuurlijke groeiprocessen en van de wetmatigheden die daarin een rol spelen. Niet alleen ruimtelijke thema’s zoals staan, liggen, leunen en hangen, interpreteert hij vanuit de dynamiek van de natuur. Maar ook structurele thema’s zoals schakelen, toevoegen, wegnemen en opbouwen, ondergaan vanuit deze inspiratie een metamorfose. In het oeuvre van Buisman zijn natuur en kunst, werkelijkheid en abstractie, elkaars contrapunt geworden. Het componeren met natuurlijke processen en materialen groeit onder de handen van Buisman uit tot een bijzondere meerstemmigheid.

 

Nieuwe tentoonstelling - Ouroboros silphium
Sjoerd Buisman – Ouroboros silphium – 2020
Drie groepen sculpturen

In de Kunstvereniging toont Buisman drie groepen sculpturen. In elke groep is een bepaald thema leidend en ondanks verschillen wat betreft materiaal, ruimtelijke situering en complexiteit, zijn de gelijkenissen binnen een familie goed te onderkennen. In de Ouroboros sculpturen wordt het begin en het einde van een winding of schakeling van takken aan elkaar verbonden; de slang die in zijn staart bijt – symbool van oneindigheid, transformatie en verjonging – verschijnt soms in minimalistische, soms in maximalistische gedaantes. Elk Fractaal werk toont een momentopname uit een proces van deling en vertakking dat oneindig door zou kunnen gaan. De Dividivi werken gaan uit van een natuurlijk gegroeide vertakking waaraan kleine elementen worden toegevoegd die allemaal in een bepaalde richting wijzen; kunstmatige en natuurlijke groei vormen elkaars contrapunt.

 

Opening

De opening van de nieuwe tentoonstelling in het hoofdgebouw van de Kunstvereniging zal plaatsvinden op zaterdag 21 november 2020. In verband met Corona zal de opening ditmaal anders verlopen. Er is geen programma met hapjes en drankjes of aansluitend diner. U wordt verzocht om bij het bezoek een mondkapje te dragen. U kunt u aanmelden voor de tijdssloten 14.00, 15.00 of 16.00 uur. Per uur worden er niet meer dan 10 mensen toegelaten. Zowel Cees de Boer als Sjoerd Buisman zijn deze middag aanwezig om een toelichting op de tentoonstelling te geven. Na een uur wordt u verzocht plaats te maken voor de volgende groep. U dient zich voorafgaand per mail aan te melden: info@kunstvereniging.nl. In deze mail kunt u het aantal personen en de voorkeurstijd doorgeven. Heeft u coronagerelateerde klachten, blijf dan thuis.

In Drawing Centre Diepenheim is de tentoonstelling Het Nieuwe Bouwen van Jantien Jongsma nog tot en met 31 januari 2021 te zien.