Algemene Ledenvergadering 2016

kvd-logo-nieuwBeste leden van Kunstvereniging Diepenheim,

Het bestuur van de Kunstvereniging nodigt u allen van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die dit keer op maandag 14 november 2016 zal plaatsvinden om 19:30 uur in het Ottenhuis aan de Raadhuisstraat in Diepenheim. Zoals gebruikelijk wordt door het bestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar. Voor u biedt de ALV gelegenheid om vragen te stellen en met het bestuur in gesprek te gaan. We stellen uw betrokkenheid en interesse zeer op prijs.

In het tweede deel van de avond hebben wij een bijzondere lezing voor u:

Dromen van Bosch

De titel is voor tweeĆ«rlei uitleg vatbaar. Enerzijds gaat het om de dromen van Jheronimus Bosch zelf. Anderzijds gaat het over kunstenaars (maar ook over museumdirecteuren, een burgemeester en verzamelaars) die allen hun eigen dromen hebben over Bosch. Serieus met hier en daar een kwinkslag. Dat alles wordt verteld door deeltijd-Diepenheimer Henk Boom, auteur van het boek De bezeten visionair – Vijfhonderd jaar controverse over Jheronimus Bosch (Uitgeverij Athenaeum) dat inmiddels in het Spaans en in het Duits is vertaald. Henk Boom is journalist en vele jaren werkzaam geweest als correspondent in Madrid.

Vanzelfsprekend wordt ook gezorgd voor een glaasje en een hapje.

Wij hopen u te zien op 14 november!


Agenda Algemene Ledenvergadering Kunstvereniging Diepenheim

14 november 2016, 19:30, Ottenhuis

1. Opening en agenda
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2 december 2015
3. Verslag 2015 door Just Schimmelpenninck (voorzitter)
4. Financieel jaarverslag 2015 (volledige versie in de zaal)
5. Bestuurszaken
– het bestuur draagt Henk Heskamp voor als nieuw bestuurslid
– het bestuur deelt mee dat Martin Verbeek het bestuur gaat verlaten
6. Stand van zaken inhoudelijk en organisatorisch
7. Stand van zaken financieel
8. Financiering en subsidies 2017 e.v.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na een korte pauze zal Henk Boom een lezing geven onder de titel “Dromen van Bosch”.