Algemene Ledenvergadering

Beste leden van de Kunstvereniging Diepenheim,

Het bestuur van de Kunstvereniging nodigt u allen uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die dit keer op dinsdag 16 december 2014 vanaf 20:00 uur plaatsvindt. Als locatie is gekozen voor de nieuwe Werkplaats Diepenheim in het gebouw van het voormalige cultureel centrum aan de Hagen. Het gebouw is vanaf 19:30 uur geopend: Jan Eijsink, kwartiermaker voor de Heerlijckheid Diepenheim en de Werkplaats zal u hoogstpersoonlijk rondleiden

Bijgaand vindt u de agenda en enkele stukken voor de vergadering. Daarin zal ook aandacht zijn voor de stand van zaken m.b.t. De Heerlijckheid Diepenheim en Werkplaats Diepenheim.  Deze projecten zijn van groot belang  voor de Kunstvereniging, het culturele leven in Diepenheim en de gehele Hof van Twente.

Na de vergadering komt nog een bijzondere gast aan het woord: Johan Idema.  In zijn onlangs verschenen boek How To Visit an Art Museum daagt hij bezoekers uit meer uit hun museumbezoek te halen: „Kijk hoe mensen zich in een museum gedragen. Ze lopen zoekend rond, praten met anderen over hele andere dingen dan de kunstwerken of spelen met hun smartphone. Gemiddeld kijken ze niet langer dan 9 seconden naar een kunstwerk, blijkt uit onderzoeken. Dat is toch zonde?”.

Na afloop kunt u napraten tijdens een gezellige kerstborrel onze nieuwe rode huiswijn met nieuw etiket van Geert Voskamp proberen..

Wij hopen u te zien op 16 december!

 

Met vriendelijke groet,

Just Schimmelpenninck – secretaris Kunstvereniging Diepenheim

 


 

Agenda Algemene Ledenvergadering Kunstvereniging Diepenheim

16 december 2014, 20:00 uur, Werkplaats Diepenheim

  1. Opening en agenda
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 6 november 2013
  3. Activiteitenverslag 2013 (download hier – PDF)
  4. Financieel jaarverslag 2013 (download hier – PDF)
  5. Stand van zaken lopend jaar (Michiel van der Kaaij)
  6. Aanvraag structurele subsidies 2015 e.v.
  7. Voortgang Heerlijckheid Diepenheim (Jan Eijsink)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Na de vergadering (21:00 uur) zal Johan Idema het woord nemen n.a.v. zijn boek How to visit an art museum.

Met een hapje en een drankje kan nagepraat worden.