Finissage Buiten Westen #2

Buiten Westen #2 is verlengd tot zondag 23 augustus. De tentoonstelling zal deze zondagmiddag feestelijk worden afgesloten. De precieze invulling van deze dag is nog niet bekend.

Enkele kunstenaars zullen waarschijnlijk aanwezig zijn in de Kunstvereniging om een toelichting te geven op hun werk en met de bezoekers van gedachten te wisselen. Onder het genot van een drankje sluiten we de tentoonstelling aan het eind van de middag af.