Ledenvergadering 2017

Alleen voor leden van de Kunstvereniging. Steun ons en word ook lid ! ->

Beste leden van Kunstvereniging Diepenheim,

Het bestuur van de Kunstvereniging nodigt u allen van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die dit keer op donderdag 30 november 2017 zal plaatsvinden om 19:30 uur in het Ottenhuis aan de Raadhuisstraat in Diepenheim. Zoals gebruikelijk wordt door het bestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar en vertellen wij over de huidige ontwikkelingen. Voor u biedt de ALV gelegenheid om vragen te stellen en met het bestuur in gesprek te gaan. We stellen uw betrokkenheid en interesse zeer op prijs.

In het tweede deel van de avond hebben wij een bijzondere presentatie voor u van:

Paul de Kort

In 2016 is een langlopende opdracht voor een landschapskunstwerk verleend aan Paul de Kort. Het uitgangspunt van dit werk is om de middeleeuwse geschiedenis van de regio Diepenheim / Markelo / Goor te bevestigen en visueel te maken. Dit op basis van sporen- en archiefonderzoek van landschapshistorica Diana Spiekhout van Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat uit van de geomorfologie van het landschap en ze stelt zichzelf vragen als, hoe zag het fysieke landschap eruit in de 13e eeuw, hoe het mentale landschap en hoe het machtslandschap. Paul de Kort zal zijn plannen aan u toelichten en ook ingaan op eerder gerealiseerd werk zoals PIER+HORIZON in Flevoland.

Na afloop is er zoals gebruikelijk een hapje en een drankje voor de aanwezigen.

Wij hopen u te zien op 30 november!

Met vriendelijke groet,
Just Schimmelpenninck
namens het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim

 

Agenda Algemene Ledenvergadering Kunstvereniging Diepenheim

30 november 2017 | 19:30 uur | Het Ottenhuis

1. Opening en agenda
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 14 november 2016
3. Verslag 2016 door Just Schimmelpenninck (voorzitter)
4. Financieel jaarverslag 2016 (de jaarverslagen zijn te vinden onderaan deze webpagina)
5. Bestuurszaken
6. Stand van zaken inhoudelijk en organisatorisch
7. Stand van zaken financieel
8. Financiering en subsidies 2017 e.v.
9. Rondvraag
10. Sluiting