Masterclass Tekenen: Robbie Cornelissen

DF_6683Masterclass Tekenen door Robbie Cornelissen in Drawing Centre Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim, onderdeel van Kunstvereniging Diepenheim, organiseert in het weekend van 10 en 11 december 2016 een Masterclass Tekenen. Vanaf 17 december stelt Robbie Cornelissen tekeningen tentoon in het Drawing Centre Diepenheim met de titel The Life of Lines. Met de titel The Life of Lines geeft Robbie Cornelissen een duidelijke hint hoe hij het tekenen graag benadert. Het proces van het tekenen, de beweging, de actie, de tijd zijn van groot belang. Het geconcentreerd trekken van een lijn met volledige toewijding legt volgens Robbie Cornelissen bewust of onbewust een link tussen het eigen lichaam , de ruimte, de activiteit en alle werken in een tentoonstelling. Het trekken van een lijn is voor hem volkomen ZEN, een moment van zijn en reflectie op het eigen leven. In beweging van het ene punt naar het andere punt, vrij maar wel met een doel om een afstand af te leggen. Het tekenen is in de visie van Cornelissen een universele taal voor alle nationaliteiten en leeftijden. Voorafgaand aan deze tentoonstelling zal Robbie de begeleiding van de professionele kunstenaars op zich nemen.

In het verleden hebben Marcel van Eeden (Ch), Sheelagh Keeley (Can), Elly Strik (B), Hanna Nitsch (D), Stijn Peeters (terugblik Youtube), Jans Muskee (terugblik Youtube), Arno Kramer en Paul van der Eerden groepen van ongeveer 12 professionele kunstenaars begeleid. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het meegebrachte eigen werk in het weekend uitgangspunt vormt voor de gesprekken, maar er kan ook zelfstandig worden gewerkt. De selectie voor deelname aan de Masterclass Tekenen vindt plaats op basis van de potentiële tekenkwaliteiten. Tijdens de selectie wordt zeker ook gekeken naar beginnend talent. De uiteindelijke groep van maximaal 12 geselecteerden zal het hele weekend in Diepenheim verblijven, voor een overnachting en voor maaltijden wordt gezorgd. De kosten voor het hele weekend bedragen €250,00. De kunstenaars worden geacht eigen werk en materiaal mee te nemen om ook ter plekke nog te kunnen werken.

Kunstenaars kunnen zich aanmelden door voor 6 november relevante documentatie, tien afbeeldingen van recente tekeningen, en een CV te verzenden naar: Kunstvereniging Diepenheim, t.a.v. Masterclass Robbie Cornelissen, Grotestraat 17, 7478 AA Diepenheim of via www.wetransfer.com naar shaivegter@hotmail.com.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met shaivegter@hotmail.com.