Presentatie Dwalen door Deep’n

WEBlogoalgemeenkleurOp donderdag 15 oktober 2015 zal Kunstvereniging Diepenheim in samenwerking met Stichting Beeldruimte het project Dwalen door Deep’n presenteren en zal de automatiek worden onthuld.

Dwalen door Deep’n onderzoekt de geheimen en de kracht van Diepenheim en nodigt u uit om deze te verkennen. Het enorme aanbod van verhalen, natuurschoon en herinneringen verbaast en verwondert, maar is niet op voorhand bij iedereen bekend of vindbaar. Ga mee dwalen en ontdek de vele unieke kwaliteiten van het Stedeke! Dwalen door Deep’n deelt ook het unieke van Diepenheim vanuit het perspectief van de bewoners, haar eigenzinnige folklore, momenten en tradities. Wat zijn de specifieke kwaliteiten en waar ligt de verbinding of de verleiding?

Meer informatie over het project Dwalen door Deep’n ->

Kunstvereniging Diepenheim en Stichting Beeldruimte nodigen u van harte uit voor de presentatie

Donderdag 15 oktober 2015 om 16.30 uur Herberg de Pol – Raadhuisstraat 8
•    Welkomstwoord Just Schimmelpenninck, voorzitter Kunstvereniging Diepenheim
•    Openingswoord Hellen Abma, Stichting Beeldruimte
•    Kunstenaarsgesprek met Sannah Belzer, Neeltje ten Westenend en Eric-Jan Pleijster, LOLA Landscape Architects, onder leiding van Tanja Abbas
•    Eerste trekking kaart automatiek door Bennie van der Kolk

Aansluitend Het Ottenhuis
In Diepenheim is het rijke verenigingsleven een sterk verbindende factor. Geheel in aansluiting op Dwalen door Deep’n (en de bevindingen) bakt de voetbalver- eniging tijdens de opening pannenkoeken:
•    Pannenkoeken maaltijd* van de Voetbalclub V. V. Diepenheim. De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 (incl. één consumptie). De op- brengst gaat naar de Voetbalclub. Graag contant betalen bij aanvang maaltijd.
*    Voor deelname aan de maaltijd dient u te reserveren, voor 10 oktober via info@kunstvereniging.nl

dddweb4