Bees are Few genomineerd voor Landschapsprijs 2019

Het project Bees are Few, waar de gelijknamige kunsttuin van de Kunstvereniging onderdeel van uitmaakt, is één van de drie genomineerden voor de Landschapsprijs 2019 van Landschap Overijssel! Deze prijs zou een prachtige bekroning zijn op al het werk van alle vrijwilligers en betrokken organisaties die de bijentuin weer nieuw leven in hebben geblazen en de biodiversiteit stimuleren. We hopen dan ook van harte op je steun.

Stemmen!

Als er weinig bijen zijn, is er dan nog wel een tuin?
Binnen het project van gemeente Hof van Twente bundelen negen partijen en vele inwoners hun krachten om bijensterfte tegen te gaan. De kunsttuin If bees are few… is onderdeel van het project The Non Urban Garden uit 2013, waarbij de Kunstvereniging een aantal kunstenaars de volgende vraag stelde: Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw? Het kunstenaarsduo Jimini Gignett en Doris Denekamp vroeg zich vervolgens af: Als er weinig bijen zijn, is er dan nog wel een tuin? De urgente discussie over de groeiende bijensterfte vormde de context voor het project “If Bees Are Few…”

Monumenten voor de groeiende bijensterfte
Het kunstwerk bestaat uit twee houten bijenkasten met bijenvolken en vijf stenen bijenkasten als een monument voor de groeiende bijensterfte. Maar na enkele jaren werd het volledig stil rondom de voorheen bewoonde bijenkasten. Sinds eind vorig jaar hebben verschillende partijen, omwonenden, organisaties, de overheid, kennisinstellingen en vrijwilligers, hun krachten gebundeld om het onder meer in de bijentuin weer te laten zoemen van het leven.

Heropening
Het kunstwerk is afgelopen voorjaar weer nieuw leven in geblazen. Het gebied Hazendam/het einde van de 1e Broekweg in Diepenheim is opnieuw ingericht: de kasten zijn een kwartslag verplaatst; bermen, oevers en grasland zijn opnieuw ingezaaid; fruitbomen zijn geplant en de kasten zijn anders opgesteld, zodat de houten kasten meer schaduw krijgen en de vliegopening een betere locatie heeft. Vervolgens hebben imkers er nieuwe volkeren ingezet en is het kunstwerk weer in ere hersteld.

Cecilia Rebergen verzorgde in juni, juli en augustus rondleidingen langs onder meer “If bees are few…”

Biodiversiteit en kunst
In mei jl. (in de Week van de Biodiversiteit) is de kunsttuin weer heropend. Aansluitend hierop heeft de Kunstvereniging rondleidingen georganiseerd met als thema Biodiversiteit en kunst. Met als doel bewustwording te creëren en meer betrokkenheid bij biodiversiteit op te wekken. Dit leverde een verrassende kijk op de verbinding tussen biodiversiteit op.