Eet je uitzicht

Mens, voedsel en landschap
Het menu van de mens bestaat grotendeels uit landschappelijk gezien geanonimiseerde producten: boodschappen! In het landschap herkennen we ons voedsel niet. In ons voedsel herkennen we het landschap niet. Waarom is dat zo moeilijk? Eét je uitzicht 2012 was een artistiek onderzoek naar de relaties tussen mens, voedsel en landschap.

Proefgebied, letterlijk en figuurlijk
Op drie dagen in de lente, zomer en herfst worden vier verkenners een dag een afgebakend proefgebied van 4 km2 bij Diepenheim ingestuurd met de vraag: ‘Wat is er te eten?’ Het proefgebied heeft een beek, een bos, houtwallen, weilanden, maïsakkers, boerderijen, een camping en een vakantiepark. Het is een pars pro toto voor ruraal Nederland. De verkenners brengen verslag uit aan een vast panel en wisselende bezoekers. Een voedselontwerper bereidt hun eetbare vondsten, zodat het hele gezelschap de eetbaarheid van het landschap kan proeven. In de winter komt een grote groep experts bijeen om na te tafelen.

_eet_jeuitzicht

 

Publicatie en website
Bij het project is een publicatie verschenen. Deze kunt u bestellen via Kunstvereniging Diepenheim.


Met dank aan
Eét je uitzicht is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel, SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) en Kunstvereniging Diepenheim.

 


Locatie