Garden Fence

Kunstvereniging Diepenheim heeft al jaren een speciale belangstelling voor tuinen. Vandaar haar project The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw. De Kunstvereniging stelde een aantal kunstenaars twee eenvoudige vragen:

‘Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw?
En wil je daar ook een ontwerp van maken?’

Het project laat zien welke antwoorden er op die vraag zijn gekomen. Het artistiek onderzoek naar tuinen in een niet-urbane context speelt daarbij een belangrijke rol. Vier non urban gardens zijn er in 2013 in Diepenheim gerealiseerd:

 


 

Edward Clydesdale Thomson: Garden Fence

Markering van grenzen
Edward Clydesdale Thomson meent dat tuinen zowel elementen van verbeelding als herinnering zijn, zowel een fysieke plek als een cultureel concept. Tuinen zetten aan tot het afbakenen van land en het gebruik van land, een ideologie van hoe we onze wereld bewonen. Zo bekeken is wat een tuin anders maakt dan een landschap de markering van de grenzen: de afbakening, het hek, de muur, de heg of de greppel.

Diepenheim als tuin
Diepenheim lijkt op te gaan in het landschap eromheen. De overgang aan het eind van iemands tuin is alleen gemarkeerd door een smalle greppel. Thomson beschouwt heel Diepenheim als een tuin en wil het dorp als apart territorium markeren. Zijn Garden Fence (‘Tuinhek’) is tweeledig: enerzijds is het ingepast in het leven van de inwoners en wordt het fysiek en/of mentaal behandeld als tuin, anderzijds is het een verstoring en abstract principe. Zo slaagt Edward Clydesdale Thomson erin de polemiek van het plannen maken voor en het gebruik van land te overstijgen.

Locatie


Boek ‘The Non Urban Garden’
Bij het project is ook een boek verschenen getiteld The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw. Een rijk geïllustreerde uitgave waarin zowel de kunstenaars als een aantal deskundigen (Peter Sonderen, Joop Hoogeveen, Ann Meskens, Erik A. de Jong, Saskia de Wit, Piet Oudolf en Jorrit Noordhuizen) hun visie op de tuin uiteenzetten.

De Locaties
Voor meer informatie en de locaties van The Non Urban Garden kunt u terecht bij Kunstvereniging, Herberg de Pol te Diepenheim of op de website thenonurbangarden.nl

Mocht u de kaart zelf willen printen of digitaal willen hebben, u kunt de kaart hier downloaden.

Bij bezoek aan de Boomtuin van Jeroen Kooijmans per auto gelieve via de Borculose weg naar het aangegeven adres van parkeerplaats reizen.

Onderstaande links verwijzen naar externe projectwebsite www.thenonurbangarden.nl:

 


Met dank aan:
leader

Curatoren: Peter Sonderen & Joop Hoogeveen

 

  • Provincie Overijssel
  • MondriaanFonds
  • Leader
  • Euregio