Deltaplan Gazebo moet oudste landartproject redden

De droge zomer van 2018 was voor het Gazebo van Diepenheim een rampzalige periode. Door de hoge temperaturen en langdurige droogte is een belangrijk deel van de hosta-collectie verloren gegaan. Om het oudste landartproject van de Kunstvereniging weer te herstellen is er een restauratieplan opgesteld: Het Deltaplan Gazebo.

Oudste landartproject

Het Gazebo is het oudste landartproject van Kunstvereniging Diepenheim. In 1998 liet wijlen kunstenaar Urbain Mulkers aan de oever van de Regge ruim 1300 hosta’s zaaien, naar het patroon van een hostablad. Dit resulteerde in een levend schilderij van duizenden tonen groen, omlijst door een dubbele rij van 136 rode beuken. In 2017 werd hier het MONOMET, een robuust, roestkleurig kunstwerk van Lucas Lenglet aan toegevoegd.

Restauratie

Maandelijks werken vrijwilligers van de Kunstvereniging met leden van de Nederlandse Hostavereniging in het Gazebo voor onder meer het verwijderen van terugkerende onkruid. Maar dat is niet voldoende, om het voortbestaan veilig te stellen zijn ingrijpende maatregelingen noodzakelijk. Na overleg met vrijwilligers, Werkgroep Tuinen en de weduwe van de kunstenaar, Thérèse Mulkers, is er besloten een plan op te stellen om het oorspronkelijke ontwerp te behouden.

Het Deltaplan Gazebo omvat:

* Het installeren van een beregeningsinstallatie, gezien de verwachting van meerdere warme zomers.

* Grondverbetering in de plantvakken

* Inventariseren van verdwenen Hosta’s

* Aankopen van nieuwe Hosta’s

* Plantvakken opnieuw aan-/inplanten zodat er zo weinig mogelijk grond zichtbaar is

* De nieuwe aan-/inplant van de Hosta’s digitaal documenteren.

* Bestaande nummerbordjes vooralsnog handhaven en waar nodig aanvullen met tijdelijke bordjes

* Nieuwe nummerbordjes ontwerpen, laten produceren en plaatsen

* Aanvulling schors op de paden en tussen de dubbele rij rode beuken

* Nieuwe catalogus maken

* Een onderkomen voor vrijwilligers en materialen in de geest van MONOMET.