DRAWING FRONT

DF-logo_1000x677
DRAWING FRONT.nl

Drawing Centre Diepenheim en 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland presenteren het hedendaagse tekenen!

Drawing Centre Diepenheim heeft het initiatief genomen om het hedendaagse tekenen onder de aandacht te brengen. In de periode van februari t/m juni 2016 presenteren 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland tentoonstellingen waarin het tekenen centraal staat. Op 16 en 17 april 2016 zal in Diepenheim DRAWING FRONT WEEKEND plaatsvinden, een tekeningenmanifestatie voor liefhebbers van hedendaagse tekenkunst.

Hedendaagse tekeningen krijgen relatief weinig aandacht
Tekenen krijgt in de huidige tijd in musea relatief weinig aandacht. Deze veronachtzaming is in tegenspraak met wat er op dit moment in de beeldende kunst gebeurt. Er zijn veel jongere kunstenaars die het tekenen weer lijken te hebben ontdekt. Sinds de tekeningententoonstelling ‘All About Drawing’ in het Stedelijk Museum Schiedam (2011) en het inmiddels vier jaar bestaande jaarlijkse evenement ‘Amsterdam Drawing’, zijn het voornamelijk kunstenaarsinitiatieven die regelmatig tekeningen tonen. Vaak vanuit een concept en ook wel om ‘de grenzen’ van het tekenen te verkennen in meer installatie-achtige presentaties. Arno Kramer en Nanette Kraaikamp, curatoren van Drawing Centre Diepenheim, zijn initiatiefnemers van DRAWING FRONT. Zij zochten samenwerking met kunstenaarsinitiatieven in heel Nederland en zij lijken met die 20 deelnemende instellingen een heus landelijk offensief voor het hedendaagse tekenen te vormen.

20 Tekeningententoonstellingen in Nederland
Aan DRAWING FRONT werken 20 Nederlandse kunstenaarsinitiatieven mee. Elke instelling geeft zijn eigen invulling aan het hedendaagse tekenen, waardoor er een enorme variëteit zal ontstaan in presentaties. Er zullen groepstentoonstellingen te zien zijn, al dan niet rond een bepaald thema, er wordt werk getoond dat op de grens van animatie en autonoom tekenen ligt en er zal aandacht zijn voor Belgische tekenaars.

Kunstvereniging en Drawing Centre Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim kiest voor een groepstentoonstelling van Belgische en Nederlandse kunstenaars voor wie het tekenen de belangrijkste en soms enige  discipline vormt in hun kunstpraktijk. In Drawing Centre Diepenheim worden meer dan talentvolle Nederlandse kunstenaars getoond die relatief onontdekt of net afgestudeerd zijn. In de Kunstvereniging exposeren kunstenaars uit België die nog weinig in Nederland te zien zijn geweest. Curatoren Nanette Kraaikamp en Arno Kramer hebben voor wat betreft de Belgische deelnemers gekozen voor kunstenaars die nationaal en internationaal vaak al bekend zijn, maar die (nog) niet in de categorie wereldberoemd vallen. Met de keuze van de kunstenaars wordt aangetoond hoe hoog de kwaliteit van het tekenen in België is. Inhoudelijk is vooral gezocht naar diversiteit. Met enkele grote werken, ter plekke voltooide tekeningeninstallaties en series zorgvuldig en zeer bekwaam getekende figuratieve werken, belooft het een spectaculaire presentatie te worden.

DRAWING FRONT WEEKEND
In het weekend van 16 en 17 april 2016 zal er in een tweedaagse Tekeningenmanifestatie worden georganiseerd in Diepenheim voor kunstenaars, kunststudenten, conservatoren, verzamelaars en liefhebbers van het hedendaagse tekenen. Er komen Masterclasses en er zijn ‘Drawing Dates’ waarbij professionele kunstenaars tekeningen kunnen tonen aan deskundigen die kritiek geven en met hen in gesprek gaan.

DRAWING FRONT MAGAZINE
Naar aanleiding van het offensief verschijnt er een DRAWING FRONT Magazine waarin alle deelnemende instellingen informatie geven over hun exposities en nevenactiviteiten. Deze publicatie is bij elke instelling verkrijgbaar voor €5,-.

Kijk voor een overzicht van alle tentoonstellingen en meer informatie op:

www.drawingfront.nl