Becoming Numerous

Asbjørn Skou: Becoming Numerous

19 juni t/m 28 november 2021

> English below

Drawing Centre Diepenheim presenteert met trots Becoming Numerous, de eerste solotentoonstelling van de Deense kunstenaar en virtuoos tekenaar Asbjørn Skou in Nederland. Met een veelheid aan tekeningen op zowel papier als muur vormt Skou het Drawing Centre om tot een complexe ‘leeskamer’ waarin multi-interpreteerbare narratieven te ontdekken zijn.

Skou onderzoekt in de tentoonstelling de invloed van narratieve structuren op een staat van crisis. Hoe en door wie of wat krijgt een verhaal vorm en welke verhalen vormen onze maatschappij? Hij laat zich daarbij inspireren door diverse verhalende media zoals film, literatuur en de traditie van de graphic novel. Voorbeelden zijn montagetheorieën uit de experimentele Sovjetfilms van begin twintigste eeuw of literaire verteltechnieken uit de beroemde sciencefictionromans van J.G. Ballard. Het resultaat is een veelvoud aan verhalende elementen in zowel vorm als inhoud, waarmee Skou de toeschouwer onderdompelt in een caleidoscopische beelddroom.

In dit netwerk van verhalen, waarin het feitelijke en het fictieve zich met elkaar vermengen, verwijst Skou naar onze huidige tijd van veelvuldige crises op het gebied van ecologie, financiën en onze psychische toestand. De tekeningen in deze tentoonstelling laten analogieën zien tussen onze innerlijke en uiterlijke werelden, tussen lichamen en landschappen in een staat van crisis. Hier verbinden archaïsche figuren zich met de geautomatiseerde industrie, kalksteenformaties met de menselijke wervelkolom, cyanobacteriën met auto-ongelukken en zenuwbanen met de structuur van onze stedenbouw.

Becoming Numerous nodigt de toeschouwer uit om via tekeningen onderdeel te worden van dit verontrustende en gefragmenteerde web aan visuele informatie. Een web waarin het ene beeldverhaal overvloeit in het andere, waarin verhalen zich opstapelen, met elkaar conflicteren of elkaar juist aanvullen, waarin bekende verhalen betekenis verliezen en toekomstige verhalen de kans krijgen te ontstaan.

 

English

Drawing Centre Diepenheim is proud to present Becoming Numerous, the first major solo in the Netherlands of Danish artist and virtuoso draftsman Asbjørn Skou. With a multitude of drawings on both paper and wall, Skou transforms the Drawing Centre into a complex ‘reading room’ in which multi-interpretable narratives can be discovered.

In this exhibition, Skou examines a state of crisis through the workings of narrative structures. How and by whom or what does a story take shape and which stories shape our society? Skou is inspired by storytelling mediums used in film, literature and the tradition of the graphic novel, such as the montage theories of early 20th century experimental Soviet film or the literary techniques found in J.G. Ballard’s celebrated science fiction novels. The result is a myriad of narrative elements in both form and content, with which Skou immerses the viewer in a kaleidoscopic visual dream.

By shaping correlations between the factual and fictional, Skou weaves a mesh of narratives that reference our current era of multiple ecological, political and psychological crises. The drawings featured in the exhibition strike analogies between our inner and outer worlds, between bodies and landscapes in crisis. Here, archaic figures connect to automated industry, limestone formations connect to the human spine, cyanobacteria to car accidents and nerve pathways to the structure of our urban design.

Through drawings, Becoming Numerous invites the viewer to become part of a disturbing web of scattered information. A web in which one visual story flows into another, in which stories pile up, conflict with or complement each other and in which former stories give future stories the opportunity to emerge.

Deelnemende kunstenaars:

Asbjørn Skou

Kunstvereniging Diepenheim

Joint Venture

Groepstentoonstelling

De Tuinen van Diepenheim

Lucas Lenglet

MONOMET