Heropening van kunstwerk (If) Bees are Few

Als er weinig bijen zijn, is er dan nog wel een tuin? Deze vraag staat centraal in het werk ‘If Bees are Few…’ (2013), van het kunstenaarsduo Jimini Hignett en Doris Denekamp. De groeiende bijensterfte vormde de context voor het project dat bestaat uit een tuin met twee houten en vijf versteende bijenkasten langs de Boven-Regge in Diepenheim. Tekenend voor de problematiek waarvoor het kunstwerk aandacht vraagt, is dat de bijenvolken het niet overleefden in dit gebied. Hierop is actief ingegrepen door verschillende instanties. Op vrijdag 24 mei wordt het aangepaste kunstwerk heropend onder de naam: Bees are Few.

Stenen monumenten

De Kunstvereniging kent diverse kunstenaarstuinen, gelegen in en rondom het Stedeke. ‘If Bees are Few…’ is onderdeel van het project The Non Urban Garden, waarbij de vraag werd gesteld ‘Wat is jouw visie op de tuin van de 21eeeuw?’. Aan het eind van de 1eBroekweg in Diepenheim werden toen zeven bijenkasten geplaatst: Vijf van steen, als een monument voor verdwenen bijenvolkeren, en twee hout, aanvankelijk in bedrijf en door imkers beheerd. Maar waar het eerst nog zoemde met leven, waren de twee houten kasten tot voor kort even geruisloos als de stenen monumenten.

Opnieuw ingericht

Om de omgeving weer aantrekkelijk te maken voor de bijen en andere insecten die het ecosysteem in stand houden, is het kunstwerk en het gebied er omheen opnieuw ingericht. Onder meer Kunstvereniging Diepenheim, Bijenvereniging Reggedal, IVN Diepenheim, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Hof van Twente, Bijenbeweging Overijssel, Landschap Overijssel en Stimuland hebben hiervoor hun krachten gebundeld. Er zijn fruitbomen geplant, bloemen ingezaaid en de bijenkasten zijn verplaatst. Inmiddels zijn er weer bijenvolkeren geplaatst.

Heropening

In de Week van de Biodiversiteit wordt er stilgestaan bij het belang van het kunstwerk en de vergroting van de biodiversiteit. Op vrijdag 24 mei vindt de officiële heropening van het kunstwerk plaats. Het programma start om 14.45 uur en zal tegen 16.15 uur afgesloten worden.