In memoriam Frans de Steur

In memoriam Frans de Steur

Verdrietig nemen wij afscheid van ons oud-bestuurslid Frans, vriend, verenigingslid en vrijwilliger in de Tuinen van Diepenheim. Jongensachtige vrolijkheid, een positieve levensinstelling, attente behulpzaamheid, echte interesse voor de ander; dat en nog veel meer tekende Frans de Steur, die in de laatste dagen van 2020 thuis aan een langdurige ziekte overleden is.

Frans trad in 2006 toe tot het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim. Hij en zijn vrouw Lucie Bartel woonden toen nog niet zo lang in Vorden en hadden van vrienden gehoord dat de Kunstvereniging echt een plek voor hen zou zijn. En dat bleek een schot in de roos. In het bestuur was Frans echt zo iemand die je er graag bij hebt, omdat hij oplossingsgericht was en met milde humor potentiële conflicten kon beslechten. Zijn verleden in de reclamewereld zorgde ervoor dat hij steeds nadacht over de wijze waarop de Kunstvereniging zich presenteerde aan de buitenwereld. Overigens was Frans bepaald niet het prototype ‘snelle reclamejongen’, integendeel, hij was de rust zelve en hij blonk uit in oprechte belangstelling voor iedereen. In zekere zin was hij in zijn bestuursjaren het geweten van de Kunstvereniging. In woelige tijden was hij een baken van rust en bedachtzaamheid.

Eind 2013 besloot Frans uit het bestuur te vertrekken. Hij werd daar opgevolgd door zijn vrouw Lucie, nog steeds een gewaardeerd lid van het bestuur. Dit vertrek betekende echter bepaald geen afscheid van de Kunstvereniging. Frans trad toe tot de Werkgroep Tuinen en heeft zich vanaf dat moment op niet-aflatende wijze ingezet voor het bijzondere kunstwerk ‘If bees are few…’ en de recente ‘update’ van het werk – ‘Bees are few!’. Daarnaast stortte Frans zich met hart en ziel op de meer praktische werkzaamheden die gedaan moeten worden voor het onderhoud van de Tuinen van Diepenheim.

De kunstenaarstuinen zijn een kostbaar bezit van de Kunstvereniging, maar ze kunnen alleen waardevol blijven als ze goed onderhouden worden. Daarvoor is geld én mankracht nodig. Frans zette zich vol in om beide te verzorgen. Subsidiebronnen werden aangeboord en sponsoring werd geregeld, maar belangrijker nog, Frans wist een grote groep mensen te enthousiasmeren om als vrijwilliger in de Tuinen te komen werken. De bewatering van en de onkruidbestrijding tussen de hosta’s van het Gazebo, hadden daarbij zijn prioriteit. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat de Nederlandse Hostavereniging zo’n tien keer per jaar een flinke afvaardiging stuurt om te helpen. Geen moeite was Frans teveel om deze vrijwilligers te motiveren. Zo bakte hij appeltaarten en verzorgde hij uitgebreide déjeuners sur l’herbe. Weer of geen weer, de ‘Hostalovers’ gaan aan het werk in het Gazebo. Het is een gezellige groep die inmiddels een soort familie is geworden. Als kroon op zijn werk kon Frans afgelopen zomer eindelijk de zo vurig gewenste sproei-installatie inwijden. Zijn krachten waren toen al sterk aan het afnemen. Maar zelfs terwijl hij lichamelijk aan het einde was, bleef hij positiviteit en enthousiasme uitstralen. Iedereen die hem kende, werd door hem geraakt.

Wij danken Frans voor alles wat hij voor Kunstvereniging Diepenheim heeft betekend.

Diepenheim, 13 januari 2021