Kunstvereniging ontvangt eerste cheque Tableau Fonds

Bij de opening van de tentoonstellingen zaterdag 21 september vond tevens de pre-launch van het Tableau Fonds plaats. Het nieuwe fonds, voor een eerlijke honorering voor kunstenaars, keerde deze middag haar eerste cheque uit. Voor beide tentoonstellingen ontving Kunstvereniging Diepenheim een bijdrage van € 2.500,-.

v.l.n.r.: Nanette Kraaikamp (artistiek leider Drawing Centre Diepenheim), Liesje van den Berk (Embodied Lines, Drawing Centre Diepenheim), Katrina Brown (Embodied Lines, Drawing Centre Diepenheim), Nicole Wendel (Embodied Lines, Drawing Centre Diepenheim), Dominique van der Mee (hoofdredacteur Tableau Magazine), Gerbrand Burger (Unhide All, Kunstvereniging Diepenheim), Uli Kürner (Embodied Lines, Drawing Centre Diepenheim), Just Schimmelpenninck (voorzitter Kunstvereniging Diepenheim), Alexandra Landré (artistiek leider Kunstvereniging Diepenheim), Jacko Brinkman (zakelijk leider Kunstvereniging Diepenheim).

Met de belofte dat deze opdracht hen ongetwijfeld veel roem en nieuwe opdrachten zal bezorgen worden kunstenaars vaak ‘betaald’ voor hun werk. Maar dat brengt natuurlijk geen brood op de plank. Om ervoor te zorgen dat kleinere instellingen kunstenaars fatsoenlijk kunnen honoreren heeft het kunstmagazine Tableau het “Tableau Fonds” opgericht. Jacko Brinkman, zakelijk leider van de Kunstvereniging, schreef hierover een column in het magazine.

De formele lancering van het nieuwe fonds vindt plaats tijdens de PAN in Amsterdam van 24 november tot en met 1 december, maar afgelopen zaterdag vond in Diepenheim alvast de pre-launch plaats waarbij de eerste cheque werd uitgekeerd. Kunstvereniging Diepenheim is het fonds erg dankbaar voor de bijdrage van € 2.500 voor de tentoonstellingen Unhide All en Embodied Lines.

Hoofdredacteur Dominique van der Mee licht het initiatief toe: “Het Tableau Fonds richt zich primair op presentatie-instellingen in de regio, want extra aandacht voor de parels in de provincie is hard nodig.” Het doel van het fonds is per jaar ten minste € 100.000,- aan fondsenwerving op te halen, waardoor ten minste veertig kunstenaars en hun presentatie-instellingen eerlijk worden beloond voor hun werken, hun inspanningen en hun kosten. Van der Mee: “Voor de selectie van te honoreren projecten worden mogelijk nog samenwerkingen opgetuigd met bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds, Voor De Kunst en andere fondsen en activiteiten. Zo delen we expertise.”

Donaties komen onder meer uit financiële bijdragen van Partners van Societe de Tableau en van de Amis de Tableau. In overleg is het ook mogelijk geoormerkt te schenken aan individuele kunstenaars en instellingen via het fonds.