Nieuwe voorzitster Marlies Leupen

Marlies Leupen nieuwe voorzitter

Marlies Leupen is de nieuwe voorzitter van Kunstvereniging Diepenheim. Eind vorig jaar trad ze toe tot de Raad van Advies. Waarna ze eigenlijk direct al wel meer voor de Kunstvereniging wilde doen. “Ik voelde me zeer vereerd toen het bestuur vroeg of ik de opvolger van Just Schimmelpenninck wilde worden”, vertelt ze. Vanavond werd ze tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

Marlies Leupen nieuwe voorzitster Kunstvereniging Diepenheim

Marlies Leupen

Na haar pianostudie en opleiding culturele bedrijfsvoering koos Marlies Leupen (1961) voor de zakelijke kant van de kunsten. Ze specialiseerde zich in het organiseren en presenteren van projecten. Ze werkte als projectcoördinator, hoofd PR & educatie en zakelijk leider. Dit deed ze achtereenvolgens bij Stedelijk Conservatorium Arnhem, Theater van het Oosten en ArtEZ faculteit Theater. In de beeldende kunst raakte zij thuis toen zij in 2008 voorzitter werd van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars. En in haar rol als regiomakelaar die zij van 2017 tot 2019 bij het Mondriaan Fonds vervulde. Leupen woont in Arnhem. Ze runt sinds 2001 vanuit daar haar eigen bureau voor strategie, training en gespreksleiding.

 

Bouwen aan een duurzame toekomst

“Sinds maart ben ik steeds intensiever betrokken geraakt bij de Kunstvereniging. Ik heb gezien hoe het bestuur en de zakelijk leider helderheid hebben gebracht in de onderlinge verwevenheid tussen de culturele organisaties in Diepenheim”, vertelt Leupen. “Ik denk dat een belangrijke volgende stap is om nu duidelijkheid te scheppen in hoe de Kunstvereniging zich verhoudt tot Diepenheim én het nationale en internationale speelveld.” Hierbij ziet zij zichzelf als een klankbord; voor de leden, medewerkers, collega-bestuursleden en zakelijke en artistieke leiding. Daarnaast wil ze een een samenwerkingspartner zijn voor collega-instellingen in de regio. “Met al deze mensen samen wil ik bouwen aan een duurzame toekomst voor Kunstvereniging Diepenheim”, aldus de nieuwe voorzitter Marlies Leupen.

 

Afscheid bestuursleden

Met het aanstellen van de nieuwe voorzitter werd er afscheid genomen van Just Schimmelpenninck. Hij zat 13 jaar in het bestuur, waarvan hij 5 jaar het voorzitterschap met verve vervulde. “Ik kijk terug op een prachtige tijd, waarin hoogte- en dieptepunten elkaar soms in een razend tempo afwisselden. Maar ik deed het heel graag.” Een speciaal woord van dank was er voor Ton Besling. Sinds de oprichting in 1990 had hij plaats in het bestuur, en vormde zo ‘het geheugen van de Kunstvereniging’. Ten slotte werd Henk Heskamp bedankt voor zijn penningmeesterschap, René Rosendal heeft begin dit jaar zijn functie overgekomen.