Nieuw informatiebord bijentuin benadrukt problematiek rondom bijensterfte

Bij de entree naar de bijentuin is een nieuw informatiebord geplaatst. Het bord, van A4 formaat, legt de nadruk op de problematiek rondom de bijensterfte en de activiteiten van de projectgroep Bijen. De locatiekeuze voor het bord viel op de entree van de bijentuin, zodat het kunstwerk ‘If Bees Are Few…’; bestaande uit twee gebruikte en vijf versteende bijenkasten, nog beter wordt opgemerkt.

“Tekenend voor de problematiek waarvoor het kunstwerk aandacht wil vragen, is dat de bijenvolken helaas niet overleven in het gebied om en nabij de bijentuin. Inmiddels hebben verschillende initiatiefgroepen hun krachten gebundeld om de biodiversiteit in het gebied te vergroten met als doel bijensterfte tegen te gaan. Het project heeft twee doelen; enerzijds het opstellen van gebiedsgericht uitvoeringsplan voor optimalisatie van de biodiversiteit binnen het leefgebied van de bijenvolken in deze bijentuin en anderzijds het vergroten van bewustwording van en betrokkenheid bij biodiversiteit.”

Het grotere informatiebord, verderop bij de brug over de Regge, blijft behouden. Dit bord geeft de bezoeker een verdere toelichting op het kunstwerk ‘If Bees Are Few…’ van kunstenaarsduo Doris Denekamp en Jimini Hignett, en biedt aan de achterzijde informatie van het Waterschap.