ANBI-status

ANBI-status Kunstvereniging Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim beschikt over de zogenoemde ‘ANBI-status’. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Ten behoeve van de ANBI status is Kunstvereniging Diepenheim verplicht de volgende gegevens te vermelden op haar website:

Naam: Kunstvereniging Diepenheim
Fiscaal nummer: 8022.56.831

Contactgegevens
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
0547 – 352143
info@kunstvereniging.nl

Bestuur
Just Schimmelpenninck, voorzitter
Ton Besling, vice-voorzitter
Lucie Bartel, secretaris
Henk Heskamp, penningmeester
Willem van Bruggen, lid
Mieke van Laarhoven, lid
Marcel Schroeten, lid

Raad van Advies
Jan Kristen, voorzitter
Arnoud Braat
Annelies van der Horst
Jan van IJzendoorn
Mieke van Tilburg
Jan Vedder

Doelstelling
Kunstvereniging Diepenheim stelt zich ten doel het presenteren, faciliteren en stimuleren van hedendaagse beeldende kunst, met de nadruk op beeldhouwkunst, kunst en openbare ruimte en tekenkunst. Zij organiseert daartoe tentoonstellingen, manifestaties en presentaties in zowel haar gebouwen als openbare ruimte. Daarnaast biedt zij kunstenaars werkruimtes, organiseert zij activiteiten die zijn gericht op talentontwikkeling en geeft zij publicaties, tekeningencahiers en werken in oplage uit.

Officiële documentatie
Bekijk hier de meest recente jaarverslagen:

Beloningsbeleid: voor medewerkers geldt de CAO Welzijn. De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning.

Kunstvereniging Diepenheim onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Governance Code Cultuur