Organisatie

Team Kunstvereniging | Drawing Centre Diepenheim
Nanette Kraaikamp, artistiek leider en curator
Annelien Dam, communicatie en marketing
Gerry Voskamp, front-office
Jürgen Eissink, back-office
Frits Rietman, techniek
Wieke Teselink, educatie
Ellen Snellenberg en Erna Niels van GoSmart, financiële administratie en advies
Het vaste team wordt ondersteund door verschillende zzp’ers.
 
Vrijwilligers
Kunstvereniging Diepenheim, Drawing Centre en de Kunsttuinen van Diepenheim kunnen mede bestaan dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Zij zetten zich in als gastheren/vrouwen voor ontvangst van publiek bij Kunstvereniging | Drawing Centre Diepenheim, als ‘Hosta Lovers’ en Werkgroep voor de Kunstenaarstuinen en helpen bij transport en de opbouw van tentoonstellingen.
 
Bestuur
Marlies Leupen, voorzitter
Lucie Bartel, secretaris
Marinus Aaftink, penningmeester
 
Raad van Advies
Jan Kristen
Jan van IJzendoorn
 
Leden
Kunstvereniging Diepenheim is een vereniging met ongeveer 150 leden.
 
De artistiek leider is verantwoordelijk voor het artistieke beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van dat beleid binnen de richtlijnen van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. De Raad van Advies adviseert daarbij. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden van Kunstvereniging Diepenheim.

Officiële documentatie
Bekijk hier de meest recente jaarverslagen:

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Kunstvereniging een Privacyverklaring ter inzage.

ANBI

Kunstvereniging Diepenheim heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.
Algemene gegevens:
BTW Nummer: 8022.56.831.B01
KvK: 40075008
Handelsnaam: Kunstvereniging Diepenheim
RSIN /fiscaalnummer: 8022.56.831