Organisatie

Leiding
Kunstvereniging Diepenheim wordt sinds augustus 2015 zakelijk en inhoudelijk geleid door het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim.

Medewerkers
De Kunstvereniging is een flexibele organisatie met een klein aantal betaalde part-time medewerkers. Naast een coördinator bestaat de staf uit twee curatoren, een medewerker PR & Communicatie, een medewerker technische dienst, een administrateur en een secretaresse.

Curatoren
De Kunstvereniging werkt met een curatorenteam van twee personen:

  • Alexandra Landré is als curator ruimtelijke kunst verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in het gebouw van Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat. Alexandra heeft bijzondere interesse voor artistieke praktijken die vraagstukken rondom ‘ruimte’ en ‘onderzoek’ centraal stellen. Als zelfstandig curator werkt zij samen met kunstenaars en organisaties, zowel in Nederland als ook internationaal en is daarnaast als theoriedocent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) verbonden.
  • Nanette Kraaikamp is aangesteld als curator Tekenkunst. Zij is verder werkzaam als galeriemanager bij de Gerhard Hofland Galerie in Amsterdam. Hiervoor was zij artistiek leider en curator bij Retort Art Space in Amsterdam. Nanette zal Drawing Centre Diepenheim nog beter profileren als tentoonstellingsruimte en expertisecentrum voor tekenkunst in Nederland.

Gezamenlijk met het bestuur bepalen de curatoren het programma van de Kunstvereniging. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan tentoonstellingen, maar ook educatie, masterclasses en diverse activiteiten die te maken hebben met ‘buitenkunst’, zoals de Tuinen van Diepenheim.

Vrijwilligers
De unieke verenigingsstructuur maakt dat Kunstvereniging Diepenheim kan putten uit een breed arsenaal aan vrijwilligers, die de organisatie met raad en daad bijstaan.  De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze werken als suppoost, onderhouden tuinprojecten, vervoeren vanuit heel Europa kunstwerken van en naar Diepenheim of doen bestuurswerk.

Leden
Aan het lidmaatschap van Kunstvereniging Diepenheim zijn tal van voordelen verbonden: niet alleen uitnodigingen voor tentoonstellingen en excursies, maar ook korting op onder meer entreeprijzen, catalogi en kunstaankopen.

Subsidie
Steun van subsidiënten is voor de Kunstvereniging onontbeerlijk. We zijn al onze ondersteuners, met name Mondriaan Fonds, provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente, bijzonder erkentelijk.

Officiële documentatie
Bekijk hier de meest recente jaarverslagen:

Meer over de organisatie en ANBI-status ->