Organisatie

Leiding
Kunstvereniging Diepenheim wordt sinds mei 2018 geleid door een managementteam bestaande uit een zakelijk leider Jacko Brinkman en de curatoren Alexandra Landré en Nanette Kraaikamp, die gezamenlijk de artistieke leiding hebben.

  • Jacko Brinkman is verantwoordelijk voor de financiën, PR/marketing en aansturing van de staf. Jacko heeft een ruime ervaring in management- en bestuursfuncties in de hedendaagse beeldende kunst. Naast zijn werk voor de Kunstvereniging werkt hij als zelfstandig kunstadviseur.
  • Alexandra Landré is als curator ruimtelijke kunst verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in het gebouw van Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat. Alexandra heeft bijzondere interesse voor artistieke praktijken die vraagstukken rondom ‘ruimte’ en ‘onderzoek’ centraal stellen. Als zelfstandig curator werkt zij samen met kunstenaars en organisaties, zowel in Nederland als ook internationaal en is daarnaast als theoriedocent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) verbonden.
  • Nanette Kraaikamp is aangesteld als curator tekenkunst. Zij is verder werkzaam als galeriemanager bij de Gerhard Hofland Galerie in Amsterdam. Hiervoor was zij artistiek leider en curator bij Retort Art Space in Amsterdam. Nanette profileert Drawing Centre Diepenheim als tentoonstellingsruimte en expertisecentrum voor tekenkunst in Nederland.

Medewerkers
De Kunstvereniging is een flexibele organisatie met een klein aantal betaalde part-time medewerkers. Naast het managementteam bestaat de staf uit een productieleider, een medewerker technische dienst, een administrateur en een secretaresse.

V.l.n.r. Frits Rietman, Jacko Brinkman, Els de Witte, Yvonne Pierik, Alexandra Landré, Gerry Voskamp, Nannette Kraaikamp

Gezamenlijk met de zakelijk leider en het bestuur bepalen de curatoren het programma van de Kunstvereniging. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan tentoonstellingen, maar ook educatie, masterclasses en diverse activiteiten die te maken hebben met de Tuinen van Diepenheim. Het managementteam werkt in opdracht van het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim.

Bestuur
Just Schimmelpenninck, voorzitter
Ton Besling, vice-voorzitter
Lucie Bartel, secretaris
Henk Heskamp, penningmeester
Willem van Bruggen, lid
Mieke van Laarhoven, lid
Marcel Schroeten, lid

Raad van Advies
Jan Kristen, voorzitter
Arnoud Braat
Annelies van der Horst
Jan van IJzendoorn
Mieke van Tilburg
Jan Vedder

Beloningsbeleid: voor medewerkers geldt de CAO Welzijn. De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning.

Vrijwilligers
De unieke verenigingsstructuur maakt dat Kunstvereniging Diepenheim kan putten uit een breed arsenaal aan vrijwilligers, die de organisatie met raad en daad bijstaan. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze werken als suppoost, onderhouden tuinprojecten, vervoeren vanuit heel Europa kunstwerken van en naar Diepenheim of doen bestuurswerk.

Leden
Aan het lidmaatschap van Kunstvereniging Diepenheim zijn tal van voordelen verbonden: niet alleen uitnodigingen voor tentoonstellingen en excursies, maar ook korting op onder meer entreeprijzen, catalogi en kunstaankopen.

Subsidie
Steun van subsidiënten is voor de Kunstvereniging onontbeerlijk. We zijn al onze ondersteuners, met name Mondriaan Fonds, provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente, bijzonder erkentelijk.

Officiële documentatie
Bekijk hier de meest recente jaarverslagen:

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Kunstvereniging een Privacyverklaring ter inzage.

ANBI-status Kunstvereniging Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim beschikt over de zogenoemde ‘ANBI-status’. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.
Ten behoeve van de ANBI status is Kunstvereniging Diepenheim verplicht de volgende gegevens te vermelden op haar website:
Naam: Kunstvereniging Diepenheim
Fiscaal nummer: 8022.56.831
KvK-nummer: 40075008
Kunstvereniging Diepenheim onderschrijft de Governance Code Cultuur.